Privacyverklaring Bouwbedrijf van den Hengel

Bouwbedrijf van den Hengel, gevestigd aan de Veldweg 2b, 3764 CP Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Of u nu een klant, relatie, medewerker of sollicitant bent. Uw privacy vinden we belangrijk en nemen we serieus. Wij garanderen u dat de gegevens die u aan ons verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijk door ons worden behandeld.

Welke persoonsgegevens we bewaren

Wij verzamelen (persoons)gegevens van:

  • ge├»nteresseerden;
  • opdrachtgevers;
  • relaties;
  • medewerkers;
  • sollicitanten

Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens. Alleen die gegevens die we echt nodig hebben om u goed van dienst te zijn. In enkele gevallen moeten wij aanvullende gegevens van u verzamelen zodat we voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf van den Hengel deelt uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een juridisch geldige verwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst omschrijven wij hoe deze bedrijven uw gegevens moeten verwerken. Zo kunnen wij u garanderen dat ook die partijen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw gegevens omgaan. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Contactformulier

Wanneer u uw contactgegevens via de website aan Bouwbedrijf van den Hengel verstuurt, wordt deze informatie niet opgeslagen in een database.

Uw gegevens blijven van u

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op.

U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

  • aan te passen
  • te wissen
  • over te dragen aan iemand anders

Stuur bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo weten wij zeker dat het verzoek daadwerkelijk door u wordt gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website; autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met andere woorden:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 035 6092222.